Κατά την κλήρωση του Λαχείου του ΡΙΚ κέρδισαν οι πιο κάτω αριθμοί:
€ 150.000. . . . . . . . . 130999
€ 5.000. . . . . . . . . . . . 028323
€ 2.000. . . . . . . . . . . . 003578
€ 2.000. . . . . . . . . . . . 109307
€ 1.000. . . . . . . . . . . . 145668
€ 1.000. . . . . . . . . . . . 030219
€ 1.000. . . . . . . . . . . . 036127
€ 1.000 . . . . . . . . . . . 084895
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 069966
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 003494
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 021870
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 000780
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 033914
€ 500 . . . . . . . . . . . . . 131920

ΛΗΓΟΝΤΕΣ
15 Λαχνοί που λήγουν στον τετραψήφιο αριθμό 7148 κέρδισαν από €100.
15 Λαχνοί που λήγουν στον τριψήφιο αριθμό 074 κέρδισαν από €50.-
15 Λαχνοί που λήγουν στον διψήφιο αριθμό 45κέρδισαν από €5.